Living the Future ตอนนี้เป็นตอนพิเศษ

เพราะเรามาจัดที่ Clubhouse เนื่องจากหลายวันก่อน ผมได้โพสต์สั้นๆว่า 40s is the new 30s หรือการที่เราย่างอายุ 40 ก็เหมือนเข้าสู่อายุ 30

ด้วยเหตุผลต่างๆ ทั้งทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี แล้วทางคุณตาลก็มาทักว่าน่าเปิดเป็น  panel เราเลยมาจัดกันวันนี้

Co-Host ทั้งสองคน คือคุณตาล ปัจจุบันประกอบอาชีพด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ หรือ user experience designer ที่เมล์เบิร์น ออสเตรเลีย

ส่วนตัวผมเองทำธุรกิจ eCommerce ด้าน Consumer Tech ชื่อ groov.store ดำเนินการในประเทศไทย ฮ่องกง และนิวซีแลนด์