ข่าวว่ารัฐลดงบการศึกษาไทยไป x บาท

คือต่อให้มันไม่จริง คุณกับผมก็รู้ดีว่าการศึกษาไทยมันพังโดยไม่เกี่ยวกับงบประมาณ มันพังเพราะรัฐต้องการให้ครูทำหน้าที่เป็น Agent Smith หรือพูดในคำของศาสนาคือบาทหลวง หรือ missionary เพื่อเผยแพร่ dogmatism หรือความเป็นลัทธิให้เชื่อโดยไม่ต้องสงสัย

อันนี้ต่อให้อัดฉีดเงินแค่ไหนก็พังครับ อ้อ แต่การอัดฉีดเงินอาจทำให้ประสิทธิภาพในการกล่อมเกลาเยาวชนทำได้ดีกว่าเดิม แต่เด็กรุ่นใหม่เขาพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผล