ไม่เคยมีคนต้องดูแล ไม่เคยจ่ายเงินให้คนที่รอเงินจากเรา ไม่เคยพาคนป่วยไปหาหมอ ไม่เคยติดต่อหน่วยงานรัฐเพื่อทำอะไรให้มันสำเร็จ ไม่เคยจ่ายภาษีเป็นจำนวนที่มากกว่า GDP per capita แล้วค้นพบว่ารัฐไม่ช่วยคุณเลย แถมยังทำให้คุณต้องลำบากเพิ่ม

ถ้าคุณทำมาทั้งหมด และยังไม่ใช่คนที่หัวร้อน เป็นคนใจเย็นนิ่ง ผมขอแสดงความนับถือด้วยความสงสัยในสันดานชอบกลของคุณเป็นอย่างยิ่ง