PHz Weerawat Weera

PHz Weerawat Weera

Christchurch, New Zealand
Founder of an eCommerce business, GROOV.store, a cross-border eCommerce focus on Technology and Future Trends. Now operate in Hong Kong, Thailand, and New Zealand.
Living the Future: การป้องกันภัยจากสแกมเมอร์, รถไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (EV) สะอาดจริงไหม?

Living the Future: การป้องกันภัยจากสแกมเมอร์, รถไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (EV) สะอาดจริงไหม?

กระจายเสียงผ่านอินเตอร์เน็ตเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2023 เวอร์ชันที่คุณกำลังฟัง เป็นการปรับปรุงแก้ไขให้คุ
บอกเล่าประสบการณ์ย้ายบ้านที่ต่างประเทศ และข้อคิดหลังจากไปเยือนเมืองไทย (AU-NZ-JP)

บอกเล่าประสบการณ์ย้ายบ้านที่ต่างประเทศ และข้อคิดหลังจากไปเยือนเมืองไทย (AU-NZ-JP)

เพื่อนสามคนมาแชร์กันเรื่องย้ายบ้านใน 3 ประเทศ แต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างไร เช่นที่ญี่ปุ่น หนึ่งบ้านจะมีบริษัทนายหน้
POPcast: มองการเลือกตั้งไทย จากคนอยู่ต่างประเทศ (Audio Remaster)

POPcast: มองการเลือกตั้งไทย จากคนอยู่ต่างประเทศ (Audio Remaster)

เลือกตั้งจบแล้ว ที่เห็นไกลๆนั่น ความเจริญใช่มั้ย เลือกตั้งไทยปี 66 จบไปแล้ว ครั้งนี้เสียงจากคนไทยในต่างประเทศไปถึงไทยครบมั้ยนะ

...

00:00:00 00:00:00