คือพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความบัดซบของระบบ Authoritarian มาตั้งแต่มี Social Networks

หลายคนมองไม่ออก เพราะชีวิตโตมาดีกว่าคนทั่วไป ซึ่งไม่ได้หมายความว่าดีแล้ว แค่ดีกว่า

ผลคือ Covid ถ่างตาให้เห็นจะๆ โดยคนเหล่านั้นไม่ต้องใช้การขยายขอบเขตทางความคิด แม้บางคนจะต้องลงทุนบินไปต่างประเทศ เพื่อให้ได้ฉีดวัคซีนก็ตาม 🤔