ถ้าคุณอยู่ประเทศก้าวหน้า #สะดวกแบบนี้ คือหนทางที่ทำให้ประชาชนสะดวกขึ้น ลดต้นทุนทางเวลา ลดโลกร้อน

แต่ถ้าคุณอยู่ประเทศล้าหลัง คุณต้องเจอสิ่งที่ตรงกันข้าม คุณต้องแก้เอกสารหลายรอบ ต้องพิมพ์เอกสารเป็นตั้งๆ ต้องเจอบัตรเขย่ง เจอเสียง สว250 ต้องรับขบวนเสร็จ ต้องปูพรมแดง เพราะเขา #สะดวกแบบนี้

แล้วมันจะมีทางได้ไหม ที่อยู่ประเทศล้าหลัง แต่สะดวกแบบนี้คือหนทางที่สะดวกประชาชน

ตอบว่าได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าถ้าเขาคิดทุกอย่างในเวย์ประชาชนแต่แรก เราคงไม่เป็นประเทศที่ล้าหลังแต่แรก