ภัยจาก Cyber นั้นอยู่รอบตัวเรา และมีคนเป็นเหยื่อมากขึ้นทุกวัน เรามาเตรียมรับมือในเบื้องต้ัน เพราะความละเลยเล็ก ๆ น้อย ๆ นำไปสู่การเป็นเหยื่อในที่สุดครับ

Co-Host: Weerawat Weera, Tan Voravan

Special Guest: Ju Khajornchol