ผมมีเล่มนี้ ซื้อตั้งแต่ปีแรกที่ออก มีความทรงจำดีๆ เลยอยากอ่านใหม่ แต่หนังสืออยู่ไทย ค่าส่งมาตอนนี้เท่ากับซื้อเล่มใหม่ ซึ่งก็หาซื้อไม่ได้นอกจาก Amazon ห้องสมุดก็ไม่มีให้ยืม

แต่โลกนี้มี online มีคนอัพโหลดแบบ pdf ให้อ่านบน scribd เลยลองดู

เล่มนี้สำหรับ Interaction Designer, User Interface Designer, UX ด้วย

แต่ต้องมาทาง nerd ด้านประวัติศาสตร์ เพราะเล่าละเอียด ตั้งแต่การกำเนิด mouse, computer interface, desktop metaphor etc..

ช่วงนี้ผมกลับไปขุดประวัติศาสตร์ช่วงตัวเองยังเด็ก หรือก่อนเกิด ตั้งแต่พวก Atari, Pong, Gameboy, Apple Lisa, Apple Macintosh

พวกนี้เกี่ยวพันกันอย่างน่าสนใจ และมีแฟนบอยสืบสานมาไม่จบ ขนาด Apple Lisa ยังมีคนอยากทำ emulator ให้มัน และล่าสุดปล่อย sourcecode ยกชุด

อันนี้ถือเป็นหนึ่งในคอมพิวเตอร์ UI รุ่นบุกเบิก รุ่นเดียวกับ Xerox Star ครับ