J: คนไทยยอมบินไปเชียงใหม่ เพื่อให้ได้สัมภาษณ์ทำวีซ่า เพื่อให้ได้ไปฉีดวัคซีนที่สหรัฐ

P: ถ้าเราอยู่เมืองไทยก็ต้องทำแบบนั้น เราอึดพอที่จะทำอะไรแบบนั้น เพราะเราอยู่กับการเมืองไทยไม่ไปไหนมา 15 ปีเต็ม เราอยู่กับรัฐบาลส้นตีนนี้มา 7 ปีเต็ม (ตัวไม่อยู่แต่ธุรกิจและสมาชิกครอบครัวยังอยู่)

และเราไม่เคยลืมว่าคนที่จะทำอะไรขนาดนี้ แค่ใจอย่างเดียวไม่พอ และยังต้องอยู่ในกลุ่มที่โชคดีมากที่ทำแบบนี้ได้