ชื่อตอนดูหม่นจากผลการแข่งขัน แต่บรรยากาศการคุยกันกลับสนุกกว่าที่คิดครับ

Co-host: Weerawat Weera, Big Sittipong
Special Guest: Prem Sutthikit