ชื่อตอนนี้เป็นตอนพิเศษ เนื่องมาจากวันนี้เป็นวันเลขสวย และเป็นวันเกิดของลูกสาวพอดีครับ

Co-host: Weerawat Weera, Big Sittipong