คุยหลังเกมแมนซิตี้ แพ้ไม่ว่า สู้ไม่ได้ไม่ว่า แต่อย่าไม่มีใจ

Discord: https://discord.gg/X7buT9VD

Host: Weerawat Weera, Big Sittipong