ไม่มีคำอธิบายอะไรมากนะครับ ใครรู้สึกแย่กับผลฟุตบอล มาฟังพวกเราคุยกัน

Co-host: Weerawat Weera, Big Sittipong
Guest: Prem Sutthikit