เราบันทึกเสียงหลังเกม 1 วัน โดยมาเล่นเกม Ole in Ole out กัน