คุยกับตั้ง อาชีวะ ถึงการใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์ เมื่อเทียบกับการอยู่ในประเทศไทย

Host: Weerawa Weera
Special Guest: Eakapop Luara