คุณวีระวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง GROOV (TH, HK, NZ) จะมาชวนคุยเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับ Crypto Assets โดยยกตัวอย่างของไทย เทียบกับกรณีของสิงคโปร์และนิวซีแลนด์