คุณวีระวัฒน์จะมาอัพเดทเรื่องราวตลอดปีของการทำพ็อดคาสต์เต็มปีแรกของเรา

Host: Weerawat Weera (DJ PHz)