ตอนนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องการมีลูกและความพร้อมที่สังคมควรเตรียมรับอนาคตของสังคมนั้น

Host: Weerewat Weera

Special Guest: Big Sittipong, Tan Voravan