คุณวีระวัฒน์อธิบายประวัติศาสตร์ของสงคราม และทำไมปูตินถึงต้องเริ่มสงคราม

เราควรหยุดปิศาจ และไม่ควรให้ใครเป็นปิศาจ