ตอนนี้เราคุยกันเกี่ยวกับ mini series ที่ชื่อ The Playlist ของ Netflix เป็นเรื่องราวของการเริ่มต้น Spotify ในช่วงกลางทศวรรษที่ 2000 มีความยากลำบากอย่างไรในการก่อตั้ง เพราะเป็นของใหม่ในยุคสมัยนั้น

DJ PHz ยังเพิ่มเรื่องราวของเทคโนโลยีการสตรีมมิ่งในยุคนั้น และตอนนี้เป็นตอนพิเศษ Sound Design Edition อีกด้วย

บันทึกเสียงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2022

Co-host: Weerawat Weera (DJ PHz), Jay D.