1. พวกแชร์ที่เราอยากให้คนเห็น แต่คนไม่เห็น เพราะไปไม่ถึง fb น่าจะคิดว่า “ถ้าทุกคนต่างแชร์กันหมด, ระบบคงวุ่นวาย เพราะผู้ใช้จำนวน n คน จะแชร์โพสต์ที่ผลิตจำนวน m ชิ้นต่อวัน”

แต่เราอยากให้เห็นไง เพราะเลือกมาแล้ว ระบบเดิมที่เคยใช้คือ blog อย่างน้อยถ้ามีคนติดตาม มันได้เห็นแน่ๆ

สุดท้าย fb จะคัดโพสต์ที่คิดว่าเด็ดจริงๆ แล้วมันเลยกลายเป็นการทำตามๆ กัน เพราะเล่นกันตามๆ กัน เป็นสังคมที่เฮโลตามๆ กัน รักมิใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสง และกูยังไม่เป็นมะเร็งตายในวัย 40 (เว้ย)

ผมอยากแก้ปัญหานี้ด้วยการ keep webloging ซึ่งมันก็มีคนมาอ่าน มาฟัง podcast ระดับหนึ่ง แต่มาจาก google เพราะคนไม่ไปอ่าน blog เหมือนเก่า เราเลยต้องมาโพสต์ที่นี่ สุดท้ายคนก็ไม่ไปไหน ทำให้เป็นปัญหาไก่กับไข่ งานนี้ fb ชนะ เพราะคนยังมาใช้ นอกจากคนรุ่นใหม่ไปใช้ tiktok แทน ส่วนพวกเรา, ถ้าใช้ fb เป็นหลัก, ก็จะเป็นผู้แพ้ ในแง่ที่คุณเสียเวลาไปกับ noise จากการที่คนทำตามๆ กัน

ปัญหานี้เป็นปัญหาเดียวกับหน่วยงานต่างๆ เสือกใช้ Line ติดต่อ คือใช้ Line Business เพื่อส่งหาลูกค้า อันนี้เข้าใจ แต่ใช้ Line ติดต่องาน อันนี้เคยบอกไปตั้งแต่ 6-7 ปีก่อนว่ามันไม่เหมาะ มันห่วย แต่คนมันก็ยังใช้ เพราะจินตนาการถึงเครื่องมือตัวอื่นไม่ออก และไม่อยากเสียเวลา เป็นปัญหาไก่กับไข่เหมือนกัน ก็เลยต้องใช้ต่อไป

ใครไม่อยากยึดติดอะไรเดิมๆ ลองเปลี่ยน tools ดูครับ

จากเดิมอ่านอะไรบน fb เล่นมุขตลกแดกไปวันๆ ตามๆ กัน ลองติดตามข่าวจากผู้ผลิต content ตรง เช่นเว็บไซต์ของพวกเขา

ใช้ Line ติดต่องาน ลองเปลี่ยนเป็น slack, discord หรือ email ก็ยังดูเชื่อถือได้กว่า Line