ภาษีของแพง - มาจากภาษีนำเข้า สรรพสามิต (ของฟุ่มเฟือย) ไปจนถึงการผูกขาดกลุ่มทุนและค่าเช่าห้าง

ภาษีคนโง่ - มาจากการอยู่ร่วมกันกับคนโง่ (หรือคนโกง) ในสังคม สร้างถนนห่วยๆ ทางเดินห่วยๆ ให้คุณบาดเจ็บ ล้มตาย จ่ายค่ารักษาพยาบาล

คนโง่ทางการเมือง สนับสนุนการโกงอย่างไม่ละลาย ทำให้เงินไปกองอยู่กับคนกลุ่มน้อย ที่ไม่สมควรได้รับมัน

การอยู่ร่วมกับคนแบบนี้ พาลแต่จะทำให้คุณอารมณ์เสีย นานวันเข้า กลายเป็นโรคทางจิตเวชได้ครับ