ตอนนี้เกี่ยวเนื่องจากการใช้บัตรเครดิตในมุมมอง Merchant

วิธีป้องกันตัวเองเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้ Bitcoin และ Cryptocurrency

Co-host: Weerawat Weera, Tan Voravan

Special Guest: Ju Kajonchol (Cyber Security Specialist)