ชวนคุณเมฆ Wattanapong มาคุยอีกครั้งเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพของสตรีมมิ่งในไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ

คุณเมฆเป็น Journalist ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน สามารถติดตามได้ที่ Facebook Wattanapong

สำหรับตอนนี้เป็นการจัดทำแบบ Spatial Audio ฟังผ่านหูฟัง จะรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ฟังสองคน ส่วนการฟังจากลำโพงจะมีลักษณะปกติครับ