กระจายเสียงผ่านอินเตอร์เน็ตเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2023

เวอร์ชันที่คุณกำลังฟัง เป็นการปรับปรุงแก้ไขให้คุณภาพเสียงดียิ่งขึ้น

Host: Weerawat Weera (@PHz)

ข้อมูลเพิ่มเติม: