บันทึกรายการสดเมื่อวันที่ 26 May 2023

Living the Future | GROOV Studio

Special Guest: Ty Tanid | Managing Director
Promes (Social Analytics Provider)

Co-host: DJ PHz, Tan Voravan