Living the Future ตอนนี้เราก้าวขามาในสายที่เราไม่ถนัด คือการแพทย์นะครับ คือคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะแต่งงานหรือมีครอบครัวช้าลงด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ วันนี้เราเลยมาคุยกับคุณหมอปป เจ้าของเพจหมอ ปป. 24 ชั่วโมง

อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผู้มีบุตรยาก

คุณหมอจะมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยผู้มีบุตรยาก

Keywords: IUI, IVF, ICSI, การผสมเทียม, เด็กหลอดแก้ว, กระบวนการคัดไข่และอสุจิ, การเก็บรักษาไข่และตัวอ่อน