เป็นการบันทึกเสียงบน Clubhouse จาก Session ที่จัดโดยคุณพี

เรื่องการย้ายประเทศมานิวซีแลนด์ โดยผมตัดช่วงถามตอบทิ้งไป เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ถามครับ