เพื่อนสามคนมาแชร์กันเรื่องย้ายบ้านใน 3 ประเทศ แต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างไร

เช่นที่ญี่ปุ่น หนึ่งบ้านจะมีบริษัทนายหน้าหลายบริษัท เลือกใช้ใครก็ได้ ขณะที่นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียใช้ระบบหนึ่งบริษัท

ในขณะที่ญี่ปุ่นประเทศที่ประชากรเกิดน้อย ตลาดบ้านเลยค่อนข้างเป็นของผู้เช่า ส่วนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ตอนนี้ต้องแย่งกัน บางรายต้องเสนอราคาสูงกว่าที่ลงไว้

Co-host: DJ PHz, Tan Voravan, Big-san