วันที่ 13 พฤศจิกายน 2022 เป็นวันแรกที่กฏหมายที่ออกโดยรัฐบาลมีผลบังคับใช้ ตามหลังอังกฤษและออสเตรเลียที่ลดมาก่อนจนเหลือ 1% แต่ของนิวซีแลนด์ทำได้ต่ำถึง 0.6% สำหรับบัตรเดบิต และ 0.8% สำหรับบัตรเครดิต

Host & Production: Weerawat Weera