ผมชวนเพื่อนผมมาร่วมคุยกันในวันนี้ เป็นบุคคลที่น่าสนใจ และมีความเกี่ยวพันกับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ด้วย โดยเฉพาะหลายคนที่สนใจหากจะส่งลูก ๆ มา summer ที่นิวซีแลนด์

Special Guest: Nattawut Nithi-Utai (OHM4U)

Host: Weerawat Weera (DJ PHZ)