วัยรุ่นถ่าย digital porn video ตัวเอง ส่งไปเว็บของต่างประเทศ เว็บต่างประเทศเก็บเงินคนดูทั่วโลก ผ่านทาง digital payment

รัฐบาลศักดินาลอกไม่มีวิธีไปเก็บส่วย เพราะตามโลกไม่ทัน และที่ชอบมาตลอดคือส่วยนอกกฎหมาย ไม่ใช่ภาษีตามกฎหมาย หรือปกติก็จะเอาทั้งบนทั้งล่าง เป็น bi-directional tax collection เลยต้องจับ เพราะถ้าทำแบบนี้กันหมด พวกเขาจะโดน bypass ข้ามหน้า คุมอะไรไม่ได้เลย

เขาตั้งกฎหมายวุ่นวายจุกจิก และให้เจ้าหน้าที่ตัดสินหน้างาน เพราะเขาต้องการเอื้อระบบให้เลี้ยงตัวเอง เขามีคนในระบบ 3 ล้าน ต้องปกครองคน 70 ล้าน เลยต้องเลี้ยงพวกนี้ให้อิ่ม ไม่ว่าจะวิธีใดๆ ครับ

แต่ประเทศชาติล้มเหลว เพราะทั้งระบบตามโลกไม่ทันจริงๆ