อาจมีคนใช้มาก่อนผมเพราะมันไม่ใช่อะไรที่พิเศษ พอดีผมอ่านเรื่องสงครามอินโดจีนครั้งที่สอง (คนไทยเรียกตามอเมริกันว่าสงครามเวียตนาม)

มันมีนายพลฝั่งเวียตนามชื่อ โว เหงี่ยน เกียบ ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วที่อายุ 102 ปี ในขณะที่ฝั่งคู่ปรับนายพลอเมริกาหลายคนอายุสั้นกว่าเขาหมด

โดยไม่นับว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไร แต่นายพลเวียตนามมีชีวิต หรือ outlive คู่ปรับเขาหมด

ผมเคยมีเพื่อนที่เป็นสลิ่มจัดๆ บอกว่าจะเอาชีวิตผมในวันหนึ่ง ถ้าต้องทำ ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว 8 ปี ผมรักเพื่อนคนนี้ตั้งแต่ยังเด็ก และไม่ถือโทษที่เขาพูดแย่ๆ กับผม แต่อย่างน้อยผมคิดว่าการที่ผมตายช้ากว่า ได้มีโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย นั้นดีกว่าตายเร็วแน่นอนครับ