หน้าตาเหมือนเครื่องคิดเลข แต่ไม่ใช่เครื่องคิดเลข PO-32 มีอะไรดีกว่าที่คิด ลองไปชมกันเลย! Teenage Engineering PO-32 Tonic