ต่อจากตอนที่แล้ว จุดอ่อนจุดแข็งยุค 90s

รอบนี้เราขยับมาใกล้ช่วงเวลาปัจจุบันมากขึ้น

มีคนเกิดทันมากขึ้น

สามารถส่งความคิดเห็นหรือหากต้องการร่วมพูดคุย ส่งข้อความมาหาเราได้

ติดตามชมย้อนหลังผ่าน GROOV Studio Podcast ทุกช่องทาง

co-host: Weerawat Weera, Tan Voravan, Big Sittipong
special guest: Eakapop Luara