คุณตาลมีคำถามเกี่ยวกับการย้อนกับไปพูดกับตัวเองในวัยเด็ก ว่าเราอยากจะบอกอะไรกับตัวเองบ้าง

บันทึกเสียงเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2023

Call-in Guest: Eakapop Luara

Co-Host: Weerawat Weera, Tan Voravan, Big Sittipong