คุณตาล วรวรรณ ไปเดินป่าที่ญี่ปุ่น เจอประสบการณ์แปลกใหม่ เลยกลับมาเล่ารายละเอียดให้เราฟัง

Co-host: PHz, Tan, Big-san