คุณบิ๊กชวนคุณตาลมาคุยประเด็นเรื่องเงินเดือน ที่มีที่มาจากประเด็นคุณหมอเงินเดือนสองแสนสองหมื่นบาทต่อเดือน

Co-host: PHz, Tan, Big-san