จากคำถามสุดฮิตของเพจ GROOV.asia ที่มีคนเข้ามาตอบกันมากที่สุด กลายมาเป็น Topic ของการทำเนื้อหาที่คิดว่าทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกัน

Co-host: Weerawat Weera, Tan Voravan, Big Sittipong