ถ้าคุณไม่ซื้อ iphone 14 คุณจะเอาเงินไปซื้ออะไร? เตรียมคำตอบของคุณไว้ แล้วพบกัน

Co-host: Weerawat Weera, Tan Voravan, Big Sittipong

Special Guest Call-in: Eakapop Luara

พูดคุยในรายการเราด้วย Discord

ฟังแบบคมชัดผ่าน  Apple Podcast ช่อง HD

สนับสนุนการจัดทำรายการโดย GROOV Store