ตอนนี้เราคุยกันต่อกับเงินเดือน ค่าครองชีพ และสถานการณ์การโยกย้ายของไทย จีน และสหรัฐ

Co-host: PHz, Tan, Big-san

Guest Call-in: Eakapop Luara (ตั้ง อาชีวะ)