เลือกตั้งจบแล้ว ที่เห็นไกลๆนั่น ความเจริญใช่มั้ย
เลือกตั้งไทยปี 66 จบไปแล้ว ครั้งนี้เสียงจากคนไทยในต่างประเทศไปถึงไทยครบมั้ยนะ
มาฟังมุมมองเลือกตั้งไทย จากคนอยู่ต่างประเทศ
ฟังเรื่องราวจากเราทั้งสามคนได้

Livestreamed

Co-host: DJ PHz, Tan Voravan

Call-in Guest: iChattt, ตั้ง อาชีวะ