"เล่าประสบการณ์ไปเมืองไทยและกลับมาญี่ปุ่น" - PHz

"เรื่องเล่าจากพ่อบ้านใจกล้า จากแดนปลาดิบสู่แผ่นดินสยาม (โคดลิเกเลย 😆)" - Tan

พูดเอง เมนต์เอง 😁

Co-host: Weerawat Weera, Tan Voravan
Special Guest: Big Sittipong

พูดคุยในรายการเราด้วย Discord: https://discord.gg/WPAF4yCfBx
รับชมแบบวิดีโอ: https://youtu.be/dTgcQ5UNpiU