จบปี 2023 สำหรับเรื่องที่เราอยากลืม แล้วอยากก้าวข้ามไป

เปิดตัวเพลงใหม่ของ GROOV Studio ‘ความ-ยาก-จน’

พวกเราขอขอบคุณสำหรับการติดตาม GROOV Studio มาตลอดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

Co-host: Weerawat Weera, Tan Voravan, Big-san