เมื่อการเมืองไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง เราจะทำยังไงได้บ้างกับชีวิตต่อจากนี้
พบกัน 12:00 เมืองไทย วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม
พบกับ co-host ทั้งสามท่าน DJ PHz, Tan, Big-san