นิวซีแลนด์ อยู่เกือบ 2 ปีไม่เคยดับครับ

อยู่ไทย ผมต้องซื้อเครื่องสำรองไฟ แบ่งตามเกรดเครื่องใช้ไฟฟ้า