สังคมไทยยังมีลักษณะแบบ Primitive ทั้งที่เราอยู่ในเซตติ้งแบบสังคมในศตวรรษที่ 21 แล้ว เพราะ

  1. ระบบการปกครองแบบ primitive
  2. จากข้อ 1 ทำให้มีการกระจายความเจริญต่ำ เพราะรวมศูนย์อำนาจ ดูดเอาทรัพยากรมาใช้ แต่ไม่ชอบกระจายออก
  3. จากข้อ 2 ทำให้ความเหลื่อมล้ำสูง ทั้งเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ ระหว่างคนในพื้นที่เดียวกัน ผ่านอาชีพการทำงาน ผ่านเส้นสาย ผ่านโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ได้ให้อย่างเท่าเทียมกัน
  4. จากข้อ 3 ทำให้หลายคนพยายามดิ้นรน ลดช่องว่างด้วยการขายมนุษย์ทั้งที่กฎหมายไม่รับรอง แต่เป็นทางเดียวที่จะดึงรายได้เขาให้ดีเหมือนคนอื่น ก็เท่ากับว่าขายศักดิ์ศรีความเป็นคน (ทั้งที่เป็นงานสุจริต แต่รัฐไม่สุจริต)

ไอที่มีสนามบินนานาชาติ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็เพราะขายความ Primitive

สนามบินมีเพราะเชื่อมโยงกับโลก คนอยู่ใกล้ศูนย์กลาง ได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองนอก พยายามแต่งตัวเหมือนคนเมืองนอก ถ่ายรูปกลับอวดคนอื่น ถ้าทำได้แค่นี้ แต่ไม่เอาจิตใจที่พัฒนา เห็นอกเห็นใจคนอื่น เพื่อให้หลุดจากความสลิ่ม ก็น่าอายหลวงพิบูล หลวงประดิษฐ์ ที่เขาเกิดก่อนพวกคุณเป็นร้อยปีครับ

#แชร์ได้ไม่อายสลิ่ม