ในยุคของ Tik Tok, Instagram, YouTube ห้องสมุดยังมีความจำเป็นอยู่ไหม
เรามาร่วมแชร์ประสบการณ์การไปห้องสมุดทั่วโลกกัน

ร่วมพูดคุยกับพวกเราได้ที่ Discord

Co-Host: Weerawat Weera, Tan Voravan