อันนี้เป็นตอนเฉพาะกิจ ชวนคุณตาลมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

หนังสือ The Nordic Theory of Love และการทักทายกันในที่ทำงาน

Co-Host: Weerawat Weera, Tan Voravan

ฟังแบบ HD ที่ Apple Podcast

หรือ Spotify