บริจาค

POPcast: ภาษีและการบริจาค - ฟังจบเราจะทำให้คุณไม่กลัวเรื่องภาษีอีกต่อไป (เพราะไม่มีจะจ่าย!!)

POPcast: ภาษีและการบริจาค - ฟังจบเราจะทำให้คุณไม่กลัวเรื่องภาษีอีกต่อไป (เพราะไม่มีจะจ่าย!!)

ตอนนี้เรามาชวนคุยกันเรื่องที่ไม่น่าคุย ไม่น่าสนใจ แต่จริง ๆ แล้วเราอยากให้คุณสนใจ เพราะมันมีรายละเอียดบางอย่างที

...

00:00:00 00:00:00